Analizy rynku produktów smarowniczych


Usługa ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania rynku produktów smarowniczych w zakresie wymaganym przez klienta. Analiza taka jest bardzo przydatna podczas planowania strategii sprzedaży nowego produktu oraz w przypadku osłabienia sprzedaży produktów aktywnych.

Informacje potrzebne do wykonania analizy mogą pochodzić z ogólnodostępnych źródeł (np. Internet, prasa) lub z badań ankietowych przeprowadzanych wśród użytkowników danej grupy produktów.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem PROXELON.

© PROXELON 2011-2016
Wszelkie prawa zastrzeżone.