Opracowywanie nowych technologii wytwarzania i eksploatacji olejów


Usługa ta polega na opracowaniu formulacji, technologii wytwarzania lub eksploatacji środków smarowych w zakresie wymaganym przez Klienta. Na dodatkowe zlecenie może być również przeprowadzona seria badań określających możliwość uzyskania aprobaty danego producenta, testy eksploatacyjne oraz zaproponowanie dalszego rozwoju danej technologii.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem PROXELON.

© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.