Tworzenie wyspecjalizowanych baz danych


Usługa ta polega na przeprowadzeniu szczegółowych oględzin parku maszyn i urządzeń Klienta w celu ich dokładnego skatalogowania i umieszczenia w odpowiedniej bazie danych. Ma to na celu zoptymalizowanie ich eksploatacji poprzez regularną kontrolę zużycia środków smarowych oraz monitorowanie ich stanu.

Dzięki dobrze przygotowanej i prowadzonej bazie maszyn możliwe jest ograniczenie zużycia środków smarowych oraz wyeliminowanie powstawania stanów awaryjnych. Dostęp do konkretnych informacji on-line znacząco ułatwi zarządzanie gospodarka smarownicza nawet w dużym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem PROXELON.

© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.