Wyszukiwanie uszkodzeń i przyczyn awarii


Usługa ta polega na przeprowadzeniu szczegółowych oględzin maszyn lub urządzeń w celu określenia lokalizacji i czasu nadchodzących awarii i usterek, a także na przeprowadzaniu analizy awaryjnej post-mortem w celu odszukania przyczyny jej wystąpienia.

Określenie przyczyny awarii może mieć znaczący wpływ na późniejsze procesy odszkodowawcze oraz na wyeliminowanie przestojów w przyszłości. W przypadku tej usługi możliwe jest korzystanie z pomocy konkretnych ekspertów, w tym biegłych sądowych.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem PROXELON.

© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.