Badania płynów eksploatacyjnych


Usługa ta polega na określeniu parametrów fizykochemicznych i eksploatacyjnych środków smarowych poprzez przeprowadzenie odpowiednich badań, ściśle dostosowanych do danego problemu. Zakres badań jest każdorazowo uzgadniany z Klientem w celu zoptymalizowania kosztów i pozyskania najszerszego możliwego spektrum informacji. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem PROXELON.

© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.