Asysty reklamacyjne


Usługa ta polega na określeniu zasadności reklamacji środków smarowych przez klienta i stwierdzeniu przyczyn niewłaściwej jakości reklamowanych produktów. Do jej przeprowadzenia konieczna jest obecność pracownika PROXELON w miejscu przechowywania reklamowanych towarów. Usługa ta jest dostępna dla Klientów abonamentowych PROXELON oraz po wcześniejszym zamówieniu.

Zakres asysty reklamacyjnej jest każdorazowo ustalany z Klientem. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem PROXELON.

© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.