Konsulting i audyt olejowy


Usługa ta polega na doborze optymalnych środków smarowych określonych producentów do konkretnych zastosowań, wyszukiwanie zamienników oraz sprawdzenie stosowanych rozwiązań pod kątem zasadności i opłacalności. Usługa jest dostępna dla Klientów abonamentowych poprzez pocztę elektroniczną, telefon lub bezpośrednio poprzez pracownika PROXELON.

Parametry usługi zależne są od zamówionego pakietu zawierającego miesięczną pulę porad e-mailowych oraz telefonicznych. Wyczerpanie limitu nie powoduje zawieszenia usługi. Czas reakcji na zlecenie jest ustalony w umowie z Klientem. Do składania zleceń może być wykorzystany telefon lub Panel Klienta pod podanym w umowie adresem.

© PROXELON 2011-2016
Wszelkie prawa zastrzeżone.